Konu: ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ PROGRAM İLKELERİ

Özel Yetenekleri Geliştirici Programlar hazırlanırken, öğrenci merkezli eğitim anlayışına uygun olarak disiplinler arası ilişkiler dikkate alınmalı, mobil ve modüler yapıda olmalıdır.

Özel Yetenekleri Geliştirici Programlarda öğrencilere disiplinler ve disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak, herhangi bir disiplinde derinlemesine veya ileri düzeyde bilgi beceri tutum ve davranış kazanmaları sağlanmalıdır.

Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerinin farkında olmalarını, kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak eğitim bu dönemde verilmelidir.

Öğrenciler, bu dönemde daha çok özel yetenek alanı/alanlarına yönelik proje üretim çalışmaları yapmalıdırlar.