1

Konu: El Greco Resimleri

https://youtu.be/ZoEmEAb_Yeg
iyi seyirler.

El Greco (1541-1614) maniyerist ressam, heykeltıraş ve mimardır.
Sanatçı, dışavurumculuğun ve kübizmin öncüsü olarak kabul edilir.