Konu: Sayı Sistemleri

Sayı Sistemleri
Bilgisayar ve bilgisayar programlama dillerinde dört farklı sayı sistemi kullanılmaktadır:

İkili (Binary) Sayı Sistemi

Sekizli (Octal) Sayı Sistemi

Onlu (Decimal) Sayı Sistemi
    
Onaltılı (Hexadecimal) Sayı Sistemi
Sayı sistemlerini ifade eden değerler, sözkonusu sayı sisteminde kullanılan rakam sayısını göstermektedir. Örneğin sekizli sayısı sistemi, bu sistemde 8 adet rakam kullanıldığını ifade etmektedir.

Sayı sistemlerinde kullanılan rakamlar aşğıda gösterilmektedir:

İkili (Binary) Sayı Sistemi          :  0  1

Sekizli (Octal) Sayı Sistemi         :  0  1  2  3  4  5  6  7

Onlu (Decimal) Sayı Sistemi          :  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Onaltılı (Hexadecimal) Sayı Sistemi  :  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F