Konu: Toplumsal Gruplar[sosyoloji]

https://i0.wp.com/bilimografi.com/wp-content/uploads/2016/02/Toplumsal-Grup-%C3%87e%C5%9Fitleri.jpg?resize=720%2C340

1) İlişki biçimlerine göre gruplar

İlişki biçimlerine göre grupları sınıflandırma konusunda akla gelen kişiler;  Cooley, Tönnies’dir.

Cooley’e  göre : 
İlişkinin türüne göre birincil ve ikincil grup diye ikiye ayırır:

Birincil gruplar; birincil ilişkilerden meydana gelir. Aile, arkadaşlık,nişanlılık vs.

İkincil gruplar; ikincil ilişkilerden meydana gelir. Partiler ,bankalar, dernekler,sendikalar gibi.

Tönnies’e göre :
İlişki türlerine göre grupları ikiye ayırır: cemaat ve cemiyet.

Cemaat: İlişkiler samimidir,ortak mülkiyet,ortak irade,ortak çıkarlar,birlik bilinci ve biz duygusu güçlü bir şekilde bulunur.  Düzen ve ilişkilein kuralları yazılı değildir. Yani adetler,gelenekler,görenekler,töreler ile kurallarıdır. İş bölümü az olduğundan dolayı mekanik dayanışma söz konusudur.

Cemiyet: ilişkilerin samimi olmayıp resmi olduğu ,bireysel çıkarlara dayalı olarak ben duygusunun daha çok hâkim olduğu, kişisel irade ve kişisel mülkiyetin görüldüğü şehir topluluklarını tanımlar. İşbölümü çok geliştiği için organik dayanışma söz konusudur.

2) Kuruluş biçimine göre: Resmi olan (resmi daireler, şirketler, dernekler, okullar vb.), resmi olmayan (arkadaşlık, komşuluk, oyun grupları vb.)

3) Nüfus hacmine (üye sayısına) göre: Büyük gruplar (şehir,üniversite, banka vb. gibi), küçük gruplar (köy, aile, komşuluk vb. gibi) olarak ayrılabilir.

4) Katılma biçimine göre: İradeli-İstekli (Arkadaş grupları, dernekler), irade dışı-zorunlu (Aile, ırk/ulus)

5) Kuruluş biçimine göre: Resmi olan (resmi daireler, şirketler, dernekler vb.), resmi olmayan (arkadaşlık, komşuluk, oyun grupları vb.)

6) Görevlerine göre: Bir ticari şirketin bir müzik grubunun yerine getirdiği bir tek görevi olan, Belediye, siyasi parti gibi birden fazla görevi yerine getirmeye çalışan gruplar çok görevi olan gruplardır.