Konu: Bilim ve sanat merkezleri yetersiz

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezlerine 2015-2016 yılı için ilkokulların 2, 3 ve 4’üncü sınıflarından öğrenci tanılaması için yapılacak olan, özel yetenekli öğrencilerin tanılama işlemleri ile ilgili bildiri yayımladı. MEB’in 28 Ocak tarihinde 61 il valiliğine gönderdiği bu bildiriyi değerlendiren Maarif Müfettişi Doğan Ceylan, Bilim ve Sanat Merkezlerinin yetersiz olduğunu söyledi. “Genel müdürlük hassasiyet göstererek güzel bir girişimde bulunuyor ancak, özel yetenekli öğrencileri belirlediğimizde devam edebilecekleri kapasitede Bilim ve Sanat Merkezi yok” diyen

Ceylan konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Unutulmamalıdır ki resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile yaygın eğitim kurumları; kendi çevrelerindeki özel eğitim gerektiren bireylere özel eğitim hizmetleri sağlamakla yükümlüler. Öğretmenlerimiz konu hakkında gerekli bilgiyi edinerek aday gösterilmesi gereken çocukları mutlaka aday göstermeliler.

Sayısı az ve kapasitesi yetersiz

Mevcut haliyle okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden özel yetenekli olanların tamamının eğitim görebileceği imkanı sağlamak devletin görevi. Bilim ve Sanat Merkezlerinin sayısının azlığı ve kapasite yetersizliği nedeniyle birçok öğrenci gerekli eğitimi alamıyor. Zamanında fark edilip geliştirilmeyen yetenekler körelmeye mahkum ediliyor. Örneğin 1 milyona yakın öğrencisi bulunan Ankara ilinde sadece 2 Bilim ve Sanat Merkezi var. Birisi 340, diğeri 690 öğrenciye hizmet veriyor. Oysa yüzde 2-3 civarında özel yetenekli öğrenci olduğu düşünülürse 20-30 bin civarında öğrenciye eğitim verilmesi gerekir. Burada devletin ihmali gözler önüne seriliyor. Genel müdürlük hassasiyet göstererek güzel bir girişimde bulunuyor ancak, özel yetenekli öğrencileri belirlediğimizde devam edebilecekleri kapasitede Bilim ve Sanat Merkezi yok. Önce Bilim ve Sanat merkezlerinin sayısı artırılmalı.”

Özel sektörle işbirliği yapılabilir

Ceylan, Bilim Sanat Merkezlerinin arttırılması için özel sektörle işbirliği yapılabileceğini önererek, “Özel yetenekli öğrenciler, zenginleştirilmiş eğitim programı uygulanarak kendi okullarında eğitime devam edebilirler ancak bunun çok etkili olmayacağı kanaatindeyim. Ayrıca, 2009 yılından bu yana özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilerin eğitime erişimleri devlet tarafından sağlanıyor. Bilim sanat merkezlerine devam eden özel yetenekli çocukların da ulaşımlarının bakanlık tarafından sağlanması yararlı olacak” dedi.

MEB’in 28 Ocak tarihinde 61 il valiliğine gönderdiği 7 maddelik bildiride şu maddeler yer aldı:

1- 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında, halen 2., 3. ve 4. sınıfa devam eden öğrenciler aday gösterilecek.
2- Aday olarak gösterilecek öğrenciler ‘Genel Zihinsel Yetenek’, ‘Resim Yeteneği’ ve ‘Müzik Yeteneği’ alanlarında belirlenecek.
3- Aday gösterilecek öğrenciler en fazla iki yetenek alanında aday gösterilebilecek.
4- İlinizdeki 2., 3. ve 4. sınıf öğretmenlerine özel yeteneklilerin özellikleri ve tanılama süreci ile ilgili rehber öğretmenler tarafından bilgilendirme toplantıları 9-13 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Yapılacak bilgilendirme toplantılarında Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanacak sunudan destek alabilecekler.
5- 2., 3. ve 4. sınıf öğretmenleri e-okul şifreleri ile 16-23 Şubat tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden, özel yetenekli olduğunu düşündüğü öğrenciler için ‘Gözlem Formu’ doldurarak aday gösterme işlemlerini gerçekleştirecekler.
6- Aday gösterilen öğrencilerin Gözlem Formları dikkate alınarak, Grup Tarama Testine alınacak öğrenciler mart ayının ilk haftasında Genel Müdürlüğümüz sayfasında ilan edilecek.
7- Grup Tarama Testi ve Bireysel Değerlendirme ile ilgili açıklamalar ve takvim ileri bir tarihte Genel Müdürlüğümüz sayfasından duyurulacak.