Konu: PARLAK ÇOCUK - ÖZEL VE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK

Parlak Çocuk  -                            Özel ve Üstün Yetenekli Çocuk
Yanıtları bilir.                              Sorular sorar.
İlgilidir.                                      Aşırı meraklıdır.
Dikkatini yoğunlaştırır                  Hem zihinsel hem de fiziksel olarak katılım gösterir.
İyi fikirleri vardır.                        Çılgın, saçma gelen düşüncelere sahiptir
Çok çalışır.                                 Etrafta dolanıp çalışmaz gibi görünürken sınavlarda başarılıdır.
Soruları yanıtlar.                         Ayrıntıları dikkate alarak tartışır, zenginleştirir.
Üst grubu oluşturur.                    Grubun ötesindedir.
İlgi ile dinler.                              Kuvvetli duygu ve düşünceler sergiler.
Kolaylıkla öğrenir.                       Zaten biliyordur.
Tam olarak öğrenmesi için 6-8 tekrar gerekir. Tam olarak öğrenmesi için 1–2 tekrar yeterlidir.
Düşünceleri anlar.                       Soyutlamalar yapar.
Yaşıtlarından hoşlanır.                 Yetişkinleri tercih eder.
Anlamı yakalar.                           Varsayımlar ortaya atar.
Ödevlerini tamamlar.                   Yeni proje atılımlarında bulunur.
Alıcıdır.                                       Ateşlidir.
Doğru olarak kopya eder.             Yeni bir desen yaratır.
Okulu sever.                               Öğrenmeyi sever.
Bilgileri emer.                              Bilgilerle oynar.
Teknikçidir.                                 İnatçıdır.
İyi ezberler.                                İyi tahmincidir.
Doğru, ardıl bir sonuçtan hoşlanır. Karmaşıklığa açlık duyar.
Uyanık, dikkatlidir.                      Keskin gözlemcidir.
Öğrendiği kadarıyla tatmin olur.    Çok fazla öz eleştiri yapar.