Konu: Olimpiyat sorusu - Virüslü sayılar

1,2,4,8,16,32 sayı dizisindeki sayılardan bazılarını toplayarak ilk 63 pozitif tam sayıyı elde
edebiliriz. Örneğin, 29 ’u elde etmek için 1+4+8+16 işlemini yaparız. Bu sayı dizisi ile, benzer
şekilde elde edemeyeceğimiz en küçük pozitif tam sayı 64 ’tür. Elde edilemeyen en küçük pozitif
tam sayıya ilgili dizinin virüslü sayısı diyelim. Yukarıda verilen dizinin virüslü sayısı 64 ’tür.
Aşağıdaki 5 sayı dizisi veriliyor.
(I ) 6,3,2,10,21,46,1,48
(II ) 12,7,3,2,31,27,28,1
(III ) 27,56,1,13,60,4,7,2
(IV) 44,39,5,1,9,1,18,2
(V) 62,3,26,12,53,2,1,7
Virüslü sayısı en büyük olan dizi hangisidir?

Cvp: Olimpiyat sorusu - Virüslü sayılar

3.Şık