1 (Düzenleyen: Onur.Aydin57, Düzenleme tarihi: 20-03-2017 21:50:28)

Konu: Rasyonel Sayılar (7. Sınıf Matematik)

RASYONEL SAYILAR: a bir tam sayı ve b sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere a/b şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. Tanımdan yola çıkarak şunlara ulaşabiliriz: Her doğal sayı ve tam sayı aynı zamanda rasyonel sayıdır. (Çünkü paydalarına 1 yazabiliriz.)
Örnekler:

  • Önemli Bilgiler:
    Sıfırın sıfıra bölümü belirsizdir.
    Sıfırın, sıfır hariç bir sayıya bölümü sıfırdır.
    Bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Bu yüzden paydaya sıfır gelmez.
    ( - ) işaretinin payda, paydada veya kesir çizgisinin önünde olması sonucu değiştirmez.

                                     
                          RASYONEL SAYILARI SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME
Rasyonel sayılar sayı doğrusunda gösterilirken önce tam sayılı kesre dönüştürülür. Sonra tam kısmı kadar ilerlenir. (Pozitifse sağa, negatifse sola doğru) Daha sonra bu tam sayı ile bir sonraki tam sayı ile arası kesrin paydası kadar parçaya bölünür ve kesrin payı kadar ilerlenir. Bu ilerleme negatif sayılarda sola doğru pozitif sayılarda sağa doğrudur. Yani 0'dan uzaklaşırız.
http://www.matematikciler.org/images/7/rasyonel-sayi-dogrusu.jpg