Konu: PROJE HAZIRLAMA İLKELERİ

Merkezdeki bütün etkinliklerin temelinde proje üretme ve geliştirme çalışmaları olmalıdır.

Proje hazırlama ve geliştirme konularında bilgi ve beceri kazandırmak üzere kurumdaki lider öğretmenler aracılığıyla gerekli ön öğrenmeler sağlanmalı, Proje Yönergeleri hazırlanıp örnekler sunulmalıdır.

Lider öğretmenler, öğrencilerin önerilerini de göz önüne alarak proje konularını belirlemelidir.

Öğrenciler ilgi, yetenek ve tercihlerine göre 3–5 kişiden oluşan proje gruplarına ayrılmalı, kendi seçtikleri proje üzerinde çalışmalı, gerektiğinde bireysel proje üretme çalışmaları da yapabilmelidirler.

Projelerin gerçek yasamla ilgili, sorun çözmeye ya da herhangi bir ihtiyacı karşılamaya yönelik olması esastır.

Proje konularının belirlenmesi, seçilmesi ve sonuçlarının değerlendirilip geliştirilmesinde çevredeki is yerleri, üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla is birliği yapılmalıdır.

Projeler zaman zaman ilgili iş yerlerinde geliştirilebileceği gibi gerektiğinde uygulayıcı kişilerden uzman desteği de sağlamalıdır.
Projelerin konusu ve seçiminde herhangi bir sınırlama getirilmemelidir. Her türlü üretim, hizmet, bilimsel çalışma ve sanat etkinlikleri projelendirilmelidir.

Projeler, disiplinler arası çalışma ve farklı becerilerin sentezini gerçekleştirmeye yönelik hazırlanmalıdır.
Yöntem olarak öğretmenlerin öğrencilere öğretmesinden öte kendi seçecekleri projeler etrafında kendilerinin geliştirdikleri çözümü uygulamaları ve bu süreç içerisinde öğrenmeleri temel alınmalıdır.

Öğrencilerin, lider öğretmenler rehberliğinde planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını, yaparak, yasayarak, öğrenen; üreten, sorun çözen, yaratıcı düşünebilen, bilimsel araştırma ve buluş yapabilen bireyler olarak yetiştirilmeleri sağlanmalıdır.

Proje üretim esnasındaki eğitim ortamları, her türlü çevre koşullarına açık, çok amaçlı, Sosyal ve psikolojik yönden is birliğine açık ve motive edici olacak şekilde düzenlenmelidir.