Konu: Mükemmelliyetçilik

Özel yetenekli çocukların tipik özelliklerinden biri mükemmeliyetçi olmalarıdır. Mükemmeliyetçilik bazen olumlu sonuçlar doğurduğu gibi bazen de olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilir. Örneğin bir projeyi çok iyi yapmaya çalışan çocukta mükemmeliyetçilik, çocuğun motive olmasını sağlayabilirken diğer yandan projeyi kusursuz yapma hırsı ve başarısızlığa uğrama kaygısı çocuğun projeyi yapmaktan vazgeçmesine yol açabilir.

Ortaya Çıkabilecek sorunlar :

Özel yetenekli çocuklar genel olarak birçok alana karşı ilgili ve yeteneklidir, fakat mükemmeliyetçilik özelliği gösteren çocuklar başarısız olma kaygısı ile normalde iyi yapabileceği ya da başarılı olabileceği işlerden kaçınabilirler. Sadece en mükemmel olduğu basit alanlara yönelerek güzel işler çıkaracağı diğer yetenek alanlarından uzaklaşabilir. Bunun yanı sıra  mükemmeliyetçi çocuklar başarısız olduğu durumlarda yeme bozukluğu, ilgilerinde azalma, kaygı ve depresyon yaşayabilir.

Anne babanın mükemmeliyetçi olması çocuğun da mükemmeliyetçi olmasına neden olabilir. Bu nedenle ailenin de tutumlarını gözden geçirmesi ve değiştirmesi önemlidir.


Ne Yapmalı?
* Çocuğunuzu ve onun yanında başkalarını eleştirmeyin.
* Çocuğunuza bir şeyleri doğru yapması konusunda baskı yapmayın.
* Performansın ve ders notlarının ön planda olduğu bir çevre oluşturmayın.
* Çocuğunuzun başarılarını değil, çabasını takdir edin.
* Övgü ve eleştirilerinizi çocuğunuzun kişiliğine değil, davranışlarına yönelik yapın.
* Kendi davranışlarınızla mükemmeliyetçiliğin olumlu kullanımına örnek olun.
* “Yeterince çabaladığını, elinden geleni yaptığını biliyorum.”gibi cesaretlendirici cümleler kullanın.