1 (Düzenleyen: Hanife Küçükler, Düzenleme tarihi: 08-06-2016 14:20:58)

Konu: Tübitak_4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

BOĞAZIN ÇOCUKLARI KENTİ DENİZLE TANIYOR

Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Beşiktaş Belediyesi ve Tema Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilmesi planlanan “Deniz ve Kent” temalı doğa eğitimi ve bilim okulu projesinin ana amacı, üç tarafı denizlerle çevrelenmiş bir kent olan İstanbul’un denizlerle etkileşimini incelemek ve bu etkileşime dikkat çekmektir. Denizin kent kültürüyle, insan davranışlarıyla, doğayla, teknolojiyle, bilimle, tarihle ve sanatla etkileşimi de projenin alt konuları olarak belirlenmiştir. Projenin hedef kitlesini İstanbul’da bulunan Bilim ve Sanat Merkezlerine devam eden ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 11-16 Temmuz 2016 ve 18-23 Temmuz 2016 tarihlerinde (6’şar gün, 48’er saat) uygulanması planlanan bilim okulunun her bir grubunda 20’şer olmak üzere, toplam 40 öğrenciye hizmet verilmesi hedeflenmektedir.

Proje etkinlikleri, özel yetenekli bireylerin eğitiminde yaygın olarak kullanılan; farklı bilim ve disiplinlerin ortak bir temayı sorgulaması yöntemine dayanan, Tematik Eğitim Modelinde geliştirilmektedir. Etkinliklere katılan öğrenciler; yaparak-yaşayarak öğrenecekler, kent olgusunu denizden bakarak sorgulayacaklar, işbirlikçi öğrenme modelleri ile kendi yorumlarını geliştirerek sentez ürünler/modeller oluşturacaklardır. Ayrıca, proje için geliştirilen 28 etkinlik kapsamında 3 gün Boğaziçi Üniversitesi laboratuvarları ve 1 gün İTÜ İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi laboratuvarları kullanılacaktır. Proje süresince 4 farklı açık alanda araştırma gezisi ve kapalı bir havuzda tüplü dalış yapılması planlanmaktadır.

Geziler için Beşiktaş Belediyesinin projeye tahsis edeceği otobüsler ve kiralık bir tekne kullanılacaktır. Proje süreci “PUKO döngüsü” ile yönetilecektir. Etkinlikler süresince öğrencilerin bireysel gelişimleri ve eğitim süreçleri, proje uzmanları ve eğitmenler tarafından geliştirilecek, ön ve son testlerle ve etkinlik gözlem formları ile takip edilerek, etkinliklerin öğrencilere sağlayacağı kazanımlar ve projenin amacına ulaşma düzeyi değerlendirilecektir. Bireysel değerlendirmelerin, öğrencilere ve ailelerine geri bildirim olarak sunulması ve ayrıca projenin gelişimi ve sürdürülebilirliği açısından sonraki yıllarda kullanılması planlanmaktadır.