Konu: Üstün Yetenekli Çocuklarda Beklenmeyen Düşük Başarı

Özel yetenekli çocukların başarısız olmaları şaşırtıcı bir durum olarak görülmekte ve kabul edilmemektedir (Çağlar, 2004). Çünkü özel yeteneğin her engeli aşabileceği ve kesinlikle başarıya ulaşacağıdüşüncesi hâkimdir.

Reis’e (2004) göre düşük başarının bazı sebepleri şunlardır:
• Okul devamsızlığı
• Ödev yapmama
• Zayıf düzenleme becerileri
• Dikkatsizlik
• Zararlı arkadaşlıklar ve davranışlar
• Motivasyon eksikliği
• Düşük benlik saygısı
• Aile problemleri

Bu davranışlar, öğrencilerin özel yeteneklerini değerlendirmelerini engellemekte ve akademik başarısızlığasebep olmaktadır.
Bana karşı anlayışlı olun.

Ne Yapmalı?

Beklenmeyen düşük başarılar için ailelere öneriler şu şekilde sıralanabilir.
* Çocuğunuz için ulaşılabilir hedefler koyun.
* Bazı konularda başarısızlık yaşasa da başarılı olabileceği inancını destekleyin.
* Evde merak uyandırıcı bir ortam sağlayın.
* Okulda ve evde çocukların yaptığı aktivitelerle ilgilenin, destekleyin, katkı sağlayın.
* Başarı konusunda kardeşleri ve arkadaşları ile kıyaslama yapmayın.
* Çocuğunuzun ilgili olduğu alanda fikir üretmesini destekleyin.