Konu: Üstün Yetenekli Çocuklarda Depresyon

Özel yetenekli çocuklar da kaygı ve depresyon yaşayabilmektedirler. Yaşıtlarından farklı olarak özel yeteneklilerin kaygı ve depresyon yaşamasını tetikleyen nedenler bulunmaktadır:

• İleri düzeyde olan zihinsel gelişimleri nedeniyle paylaştıkları farklı fikirlerin, kullandıkları kelimelerin yaşıtlarınca anlaşılmadığını fark etmeleri neticesindeyalnızlık hissi yaşaması
• Hassas yapılarından dolayı insan ilişkilerindeki çabuk kırılganlık
• Olaylara derinlemesine, farklı bakış açılarıyla yaklaşmaları ve bunun çevre tarafından anlaşılmaması
• Zihinsel gelişimlerine uygun olmayan eğitimin neden olduğu kaygı
• Eş zamanlı olmayan gelişimleri (Örneğin ahlaki gelişimi ileride olan çocuk bu değerleri sorgularken duygusal olgunluğu bunu kaldıracak seviyede olmayabilir.)
• Kendisine ve çevreye dönük mükemmeliyetçilik duygusu ve bu duygunun tatmin edilememesi
• Aşırı duyarlılıkları nedeniyle gelecek ve dünya hakkındaki kaygıları

http://www.e-psikiyatri.com/images/post-images/2016/12/16/262ebc528f4a7d541a3adb01c7da9548.jpg

Çevrenin yüksek beklenti düzeyi ve bunu karşılayamama kaygısı çocuğu yalnızlığa ve depresyona itebilir.

Ne Yapmalı?

* Özel yetenekli çocuğun yaşamış olduğu stresli durumlardan sonra kendisini toparlayabilme becerisi kaygı ve depresyonla baş etmede önemlidir. Kendini toparlayabilme becerisi ilk olarak ailede kazanılır bu konuda çocuğunuza model olun.
* Kendisini toparlayabilme becerisi kazanması için yaşamış olduğu stres durumlarının, problemlerle karşılaşmasının ya da hayal kırıklıklarının bir felaket olmadığını ve deneyim olduğunu vurgulayın.
* Çocuğunuzun var olan kişilik yapısının haricindeki farklı davranışlarına dikkat edin.
* Çocuğunuzun farklı fikirlerini dinleyin.
* Yetişkinlerin olduğu ortamlarda da onlara söz hakkı tanıyarak değer verildiği hissini yaşatın.
* Ailede bazı şeylerde çocuğa da danışın, onların fikirlerini alın.
* Çocuğunuza sabır ve saygıyla yaklaşın.
* Mükemmeliyetçilik duygusu ile başa çıkmasında ona yardımcı olun.
* Her zaman doğruyu ve en iyiyi yapmak zorunda olmadığı fikrini verin.
* Özel yetenekliler için olumlu sosyal ilişkiler geliştirmek önemlidir, bu ilişkileri oluşturmak için fırsatlar yaratılmalıdır (kulüp faaliyetleri, yaz kampları, takım sporları vb. ). Benzer ilgileri olan çocuklarla bir araya getirin.
* Kaygı ve stres durumlarını gözlemlediğinizde verilen önerilere ve iletişime dikkat edin ancak ağır depresyon belirtileri görüyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun.