Konu: Üstün Yetenekli Çocuklarda Öz Disiplin Geliştirme

Aile tutumları çocuklarda disiplin yapısını etkiler. Örneğin korumacı aileler çocukların sorumluluğundaki işleri kendileri yaptıkları için çocuğun öz saygısını düşürebilir ve kendini yönetme becerilerini zayıflatabilir. Otoriter aileler tüm kural ve kararları kendileri aldıkları ve ödül cezayı kullandıkları için çocuğun karar verme becerilerini zayıflatabilir, çocuk sadece otoritenin olduğu yerde disiplinli davranır. Demokratik aile tutumu sergilenmesi çocuğun belli sınırlar içerisinde kendini özgürce ifade etmesine yardımcı olacağından öz saygısını arttırır, öz disiplin geliştirmesini sağlar.

Disiplin sorunlarının ortaya çıkmasını etkileyen nedenler; dikkat çekme isteği, güç isteği, kıskançlık, misilleme, cesaretsizlik, öz güven eksikliği, tutarsız aile tutumları, olumsuz davranışı kapatma isteği olabilir.

Ne Yapmalı?

* Çocuğun neyi yanlış yaptığını söylemek yerine ne yapması gerektiğini söyleyin (Masayı pastel kalemle boyamaya çalışan çocuğa “Orayı boyama kirletiyorsun.” demek yerine “Masa boyamak için uygun değil, gel boyama kitaplarını kullanalım.”).
* Disiplinsiz davranışın ortaya çıkma anından önce fark edip doğru olan davranışa yönlendirin (Çocuğun ceketini koltuğa atacağını fark eden anne “Ceketini asman çok güzel.” Diyebilir, ilk seferde olumlu tepki vermese de bunuaklında tutacaktır.)
• Aile içerisinde tüm bireyleri kapsayacak şekilde kurallar koyun.
• Çocuğun gelişimini olumsuz etkileyecek konularda sınırlar koyun.
• Çocukla güç ve otorite savaşına girmeyin.
• Kişiliğine değil davranışlarına odaklanın.
• Çocuğu ilgilendiren kuralları oluştururken bir aile toplantısı düzenleyip çocuğun da fikirlerini almak çocuğun kuralları sahiplenmesini sağlar.