Konu: Özel Yetenekli Bireylerin Yasal Hakları Nelerdir?

Özel eğitime ihtiyacı olan birey, çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyde anlamlı farklılık gösteren birey olarak tanımlanır. Bu nedenle özel yetenekli birey özel eğitim ihtiyacı açısından gerekli tüm eğitim hizmetlerinden (BİLSEM, 104 105 destek eğitim odası) yetenekleri doğrultusunda faydalanır(31.05.2006 tarihli ve 26184 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde:4 , 2006).

Ayrıca ulusal ve uluslararası, şu anda yürüklükte olan ilgili sözleşmeler, yönetmelik ve yönergeler kapsamında tüm yasal haklardan bütün çocukların faydalandığı gibi özel yetenekli çocuklarda faydalanır.