1 (Düzenleyen: Emre Çelik Ergin, Düzenleme tarihi: 22-05-2019 15:12:42)

Konu: UYGULAMA KODU - Rus Ruleti Oyunu [C#]

Program.cs

// Yazıldığı Dil: C#
// Kullanılan Program: Visual Studio 2017

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace rusRuleti
{
  static class Program
  {
    /// <summary>
    /// Uygulamanın ana girdi noktası.
    /// </summary>
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
      Application.Run(new oyunEkrani());
    }
  }
}


oyunEkrani.Designer.cs

// Yazıldığı Dil: C#
// Kullanılan Program: Visual Studio 2017

namespace rusRuleti
{
  partial class oyunEkrani
  {
    /// <summary>
    ///Gerekli tasarımcı değişkeni.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    ///Kullanılan tüm kaynakları temizleyin.
    /// </summary>
    ///<param name="disposing">yönetilen kaynaklar dispose edilmeliyse doğru; aksi halde yanlış.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer üretilen kod

    /// <summary>
    /// Tasarımcı desteği için gerekli metot - bu metodun 
    ///içeriğini kod düzenleyici ile değiştirmeyin.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(oyunEkrani));
      this.tetigiCekButonu = new System.Windows.Forms.Button();
      this.yeniOyunButonu = new System.Windows.Forms.Button();
      this.oyuncu1Yazisi = new System.Windows.Forms.Label();
      this.oyuncu2Yazisi = new System.Windows.Forms.Label();
      this.oyunDurumu = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.oyunDurumuYazisi = new System.Windows.Forms.Label();
      this.gelistiriciButonu = new System.Windows.Forms.Button();
      this.silahResmi = new System.Windows.Forms.PictureBox();
      this.oyuncu2Resmi = new System.Windows.Forms.PictureBox();
      this.oyuncu1Resmi = new System.Windows.Forms.PictureBox();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.silahResmi)).BeginInit();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.oyuncu2Resmi)).BeginInit();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.oyuncu1Resmi)).BeginInit();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // tetigiCekButonu
      // 
      this.tetigiCekButonu.Font = new System.Drawing.Font("Calibri", 24.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.tetigiCekButonu.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(192)))), ((int)(((byte)(0)))), ((int)(((byte)(0)))));
      this.tetigiCekButonu.Location = new System.Drawing.Point(310, 272);
      this.tetigiCekButonu.Name = "tetigiCekButonu";
      this.tetigiCekButonu.Size = new System.Drawing.Size(182, 70);
      this.tetigiCekButonu.TabIndex = 9;
      this.tetigiCekButonu.TabStop = false;
      this.tetigiCekButonu.Text = "Tetiği Çek";
      this.tetigiCekButonu.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.tetigiCekButonu.Click += new System.EventHandler(this.tetigiCekButonu_Click);
      // 
      // yeniOyunButonu
      // 
      this.yeniOyunButonu.Font = new System.Drawing.Font("Calibri", 11.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.yeniOyunButonu.ForeColor = System.Drawing.Color.Blue;
      this.yeniOyunButonu.Location = new System.Drawing.Point(15, 13);
      this.yeniOyunButonu.Name = "yeniOyunButonu";
      this.yeniOyunButonu.Size = new System.Drawing.Size(93, 33);
      this.yeniOyunButonu.TabIndex = 10;
      this.yeniOyunButonu.TabStop = false;
      this.yeniOyunButonu.Text = "Yeni Oyun";
      this.yeniOyunButonu.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.yeniOyunButonu.Click += new System.EventHandler(this.yeniOyunButonu_Click);
      // 
      // oyuncu1Yazisi
      // 
      this.oyuncu1Yazisi.AutoSize = true;
      this.oyuncu1Yazisi.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 24F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.oyuncu1Yazisi.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
      this.oyuncu1Yazisi.Location = new System.Drawing.Point(52, 386);
      this.oyuncu1Yazisi.Name = "oyuncu1Yazisi";
      this.oyuncu1Yazisi.Size = new System.Drawing.Size(160, 37);
      this.oyuncu1Yazisi.TabIndex = 11;
      this.oyuncu1Yazisi.Text = "1.Oyuncu";
      // 
      // oyuncu2Yazisi
      // 
      this.oyuncu2Yazisi.AutoSize = true;
      this.oyuncu2Yazisi.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 24F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.oyuncu2Yazisi.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
      this.oyuncu2Yazisi.Location = new System.Drawing.Point(587, 386);
      this.oyuncu2Yazisi.Name = "oyuncu2Yazisi";
      this.oyuncu2Yazisi.Size = new System.Drawing.Size(162, 37);
      this.oyuncu2Yazisi.TabIndex = 12;
      this.oyuncu2Yazisi.Text = "2.Oyuncu";
      // 
      // oyunDurumu
      // 
      this.oyunDurumu.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 9.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.oyunDurumu.Location = new System.Drawing.Point(131, 49);
      this.oyunDurumu.Name = "oyunDurumu";
      this.oyunDurumu.ReadOnly = true;
      this.oyunDurumu.Size = new System.Drawing.Size(540, 22);
      this.oyunDurumu.TabIndex = 14;
      this.oyunDurumu.TabStop = false;
      this.oyunDurumu.Text = "Yeni oyun başlat!";
      this.oyunDurumu.TextAlign = System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Center;
      // 
      // oyunDurumuYazisi
      // 
      this.oyunDurumuYazisi.AutoSize = true;
      this.oyunDurumuYazisi.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 18F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.oyunDurumuYazisi.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(0)))), ((int)(((byte)(0)))), ((int)(((byte)(192)))));
      this.oyunDurumuYazisi.Location = new System.Drawing.Point(316, 16);
      this.oyunDurumuYazisi.Name = "oyunDurumuYazisi";
      this.oyunDurumuYazisi.Size = new System.Drawing.Size(170, 29);
      this.oyunDurumuYazisi.TabIndex = 15;
      this.oyunDurumuYazisi.Text = "Oyun Durumu";
      // 
      // gelistiriciButonu
      // 
      this.gelistiriciButonu.Font = new System.Drawing.Font("Calibri", 11.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.gelistiriciButonu.ForeColor = System.Drawing.Color.Blue;
      this.gelistiriciButonu.Location = new System.Drawing.Point(692, 13);
      this.gelistiriciButonu.Name = "gelistiriciButonu";
      this.gelistiriciButonu.Size = new System.Drawing.Size(93, 33);
      this.gelistiriciButonu.TabIndex = 16;
      this.gelistiriciButonu.TabStop = false;
      this.gelistiriciButonu.Text = "Geliştirici";
      this.gelistiriciButonu.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.gelistiriciButonu.Click += new System.EventHandler(this.gelistiriciButonu_Click);
      // 
      // silahResmi
      // 
      this.silahResmi.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
      this.silahResmi.Location = new System.Drawing.Point(285, 117);
      this.silahResmi.Name = "silahResmi";
      this.silahResmi.Size = new System.Drawing.Size(231, 122);
      this.silahResmi.TabIndex = 5;
      this.silahResmi.TabStop = false;
      // 
      // oyuncu2Resmi
      // 
      this.oyuncu2Resmi.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
      this.oyuncu2Resmi.Image = global::rusRuleti.Properties.Resources.karakter2;
      this.oyuncu2Resmi.Location = new System.Drawing.Point(548, 77);
      this.oyuncu2Resmi.Name = "oyuncu2Resmi";
      this.oyuncu2Resmi.Size = new System.Drawing.Size(240, 300);
      this.oyuncu2Resmi.TabIndex = 1;
      this.oyuncu2Resmi.TabStop = false;
      // 
      // oyuncu1Resmi
      // 
      this.oyuncu1Resmi.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
      this.oyuncu1Resmi.Image = global::rusRuleti.Properties.Resources.karakter1;
      this.oyuncu1Resmi.Location = new System.Drawing.Point(12, 77);
      this.oyuncu1Resmi.Name = "oyuncu1Resmi";
      this.oyuncu1Resmi.Size = new System.Drawing.Size(240, 300);
      this.oyuncu1Resmi.TabIndex = 0;
      this.oyuncu1Resmi.TabStop = false;
      // 
      // oyunEkrani
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(800, 436);
      this.Controls.Add(this.gelistiriciButonu);
      this.Controls.Add(this.oyunDurumuYazisi);
      this.Controls.Add(this.oyunDurumu);
      this.Controls.Add(this.oyuncu2Yazisi);
      this.Controls.Add(this.oyuncu1Yazisi);
      this.Controls.Add(this.yeniOyunButonu);
      this.Controls.Add(this.tetigiCekButonu);
      this.Controls.Add(this.silahResmi);
      this.Controls.Add(this.oyuncu2Resmi);
      this.Controls.Add(this.oyuncu1Resmi);
      this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedSingle;
      this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
      this.MaximizeBox = false;
      this.Name = "oyunEkrani";
      this.Text = "Rus Ruleti";
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.silahResmi)).EndInit();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.oyuncu2Resmi)).EndInit();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.oyuncu1Resmi)).EndInit();
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.PictureBox oyuncu1Resmi;
    private System.Windows.Forms.PictureBox oyuncu2Resmi;
    private System.Windows.Forms.PictureBox silahResmi;
    private System.Windows.Forms.Button tetigiCekButonu;
    private System.Windows.Forms.Button yeniOyunButonu;
    private System.Windows.Forms.Label oyuncu1Yazisi;
    private System.Windows.Forms.Label oyuncu2Yazisi;
    private System.Windows.Forms.TextBox oyunDurumu;
    private System.Windows.Forms.Label oyunDurumuYazisi;
    private System.Windows.Forms.Button gelistiriciButonu;
  }
}


oyunEkrani.cs

// Yazıldığı Dil: C#
// Kullanılan Program: Visual Studio 2017

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace rusRuleti
{
  public partial class oyunEkrani : Form
  {
    struct silahBilgisi
    {
      public int yon; // 1 -> Sol , 2 -> Sağ
      public int mevcutDelik;
      public int mermiBulunanDelik;
      public int denemeSayisi;
    };

    silahBilgisi silah = new silahBilgisi();
    Random rastgele = new Random();
    bool oyunAktifligi;

    public oyunEkrani()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void tetigiCekButonu_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (oyunAktifligi)
      {
        silah.denemeSayisi++;

        if (silah.mevcutDelik == silah.mermiBulunanDelik)
        {
          oyunAktifligi = false;
          oyunDurumu.Text = "Silah ateşlendi! " + silah.yon + ".oyuncu, " + silah.denemeSayisi + ".deneme sonucunda vuruldu!";

          if (silah.yon == 1)
          {
            oyuncu1Resmi.Image = global::rusRuleti.Properties.Resources.karakter1Yenilgi;
            oyuncu1Yazisi.ForeColor = Color.Red;
          }
          else if (silah.yon == 2)
          {
            oyuncu2Resmi.Image = global::rusRuleti.Properties.Resources.karakter2Yenilgi;
            oyuncu2Yazisi.ForeColor = Color.Red;
          }
        }
        else
        {
          oyunDurumu.Text = silah.yon + ".oyuncu tetiği çekti ama silah ateşlenmedi! Sıra ";

          if (silah.yon == 1) silah.yon = 2;
          else if (silah.yon == 2) silah.yon = 1;

          oyunDurumu.Text = oyunDurumu.Text.Insert(oyunDurumu.Text.Length, silah.yon + ".oyuncuya geçti.");

          if (silah.mevcutDelik != 6) silah.mevcutDelik++;
          else silah.mevcutDelik = 1;

          oyuncuRenkleriniDuzenle(silah.yon);
          silahResminiDuzenle(silah.yon);
        }
      }
      else oyunDurumu.Text = "Yeni oyun başlat!";
    }

    private void yeniOyunButonu_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      yeniOyunBaslat();
    }

    private void gelistiriciButonu_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Emre Çelik ERGİN", "", MessageBoxButtons.OK);
    }

    private void yeniOyunBaslat()
    {
      oyunAktifligi = true;
      silah.yon = rastgele.Next(1, 3);
      silah.mermiBulunanDelik = rastgele.Next(1, 7);
      silah.mevcutDelik = rastgele.Next(1, 7);
      silah.denemeSayisi = 0;
      oyunDurumu.Text = "Yeni oyun başlatıldı! Silah ilk olarak " + silah.yon + ".oyuncunun kafasında.";

      oyuncu1Resmi.Image = global::rusRuleti.Properties.Resources.karakter1;
      oyuncu2Resmi.Image = global::rusRuleti.Properties.Resources.karakter2;

      oyuncuRenkleriniDuzenle(silah.yon);
      silahResminiDuzenle(silah.yon);
    }

    private void silahResminiDuzenle(int silahYonu)
    {
      if (silahYonu == 1) silahResmi.Image = global::rusRuleti.Properties.Resources.silahSol;
      else if (silahYonu == 2) silahResmi.Image = global::rusRuleti.Properties.Resources.silahSag;
    }

    private void oyuncuRenkleriniDuzenle(int silahYonu)
    {
      if (silahYonu == 1)
      {
        oyuncu1Yazisi.ForeColor = Color.Chocolate;
        oyuncu2Yazisi.ForeColor = Color.Green;
      }
      else if (silahYonu == 2)
      {
        oyuncu1Yazisi.ForeColor = Color.Green;
        oyuncu2Yazisi.ForeColor = Color.Chocolate;
      }
    }
  }
}

Yukarıdaki kod sayesinde, basit ancak kullanışlı ve hoş görsellere sahip bir Rus ruleti oyunu yapmış oluyoruz.


Oyunun görselliği için gerekenler:

 • 240x300'lük 2 farklı karakter resmi.

 • 240x300'lük 2 farklı karakterin yenilgi resmi.

 • 232x122'lik hem sağa hem sola bakan bir silah resmi.

 • Simge (İnternet üzerinden bulunabilir.)

Açıklama: "http://www.bilimsanatmerkezi.net/misc.p … mp;preview" adresindeki resim dosyası indirilip düzenlenerek oyun içindeki görseller hazırlanabilir.


Oyun İçinden Görseller:

http://www.bilimsanatmerkezi.net/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=35&amp;download=0


http://www.bilimsanatmerkezi.net/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=36&amp;download=0


http://www.bilimsanatmerkezi.net/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=37&amp;download=0


http://www.bilimsanatmerkezi.net/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=38&amp;download=0

Gönderi ekleri

Dosya eki ikonu gorseller.png 69.41 kb, 116 defa indirildi 2019-05-16 

Dosya eki ikonu r1.png 39.6 kb, 75 defa indirildi 2019-05-22 

Dosya eki ikonu r2.png 41.95 kb, 111 defa indirildi 2019-05-22 

Dosya eki ikonu r3.png 44.03 kb, 79 defa indirildi 2019-05-22 

Dosya eki ikonu r4.png 36.43 kb, 86 defa indirildi 2019-05-22