1 (Düzenleyen: Emre Çelik Ergin, Düzenleme tarihi: 21-05-2019 16:36:31)

Konu: "Özel Yetenekli Çocuğum Var" Diyenler İçin

Özel Yetenekli Birey Kimdir?
Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren bireyler, özel yetenekli birey olarak adlandırılmaktadır.

Özel Yetenekli Öğrencilere Neden Özel Eğitim Gereklidir?
Ülkemiz için sürekli kendini yenileyen, yetişmiş, nitelikli, farklılıklarını sergilemekten çekinmeyen bireylerden meydana gelen bir nesil yetiştirmek şüphesiz gereklidir.
Özel yetenekli bireylere, yeteneklerini geliştirme imkanı verilmediği durumlarda bu bireyler gayrimeşru ve illegal yollarla kendilerini tüketebilirler. Ayrıca uygun eğitim fırsatlarının sunulmaması da bireylerin yeteneklerinin boşa gitmesine sebep olabilir.
Uygun eğitim ortamının sunulması ve bireylere yeteneklerini geliştirme fırsatı verilmesi ise ülkemiz için gerekli olan neslin yetiştirilmesine bir adım daha yaklaşılmasını sağlar.

Özel Yetenekli Bireylerin Eğitiminin Stratejik Açıdan Önemi Nedir?
Eğitim seviyesinin yüksek ve nitelikli olması, ülkenin kaynaklarının verimli kullanılmasına ve ülkenin teknoloji alanında, ekonomi alanında, siyasi alanda ve askeri alanda daha güçlü olmasına yardımcı olur.

Özel Yetenekli Bireylerin Genel Toplum Nüfusuna Oranı Nedir?
TÜİK’e göre (2012), ülkemizde yıllık doğum sayısının ortalama 1.250.000 olduğu düşünülürse, 3-18 yaş arasında yaklaşık 18.750.000 çocuk olduğu varsayılmaktadır. Özel yeteneklilik konusunda kabul edilen yüzdelik dilimine göre (%2-3) ülkemizde 375.000 ila 562.500 arasında çocuğun özel yetenekli olduğu tahmin edilmektedir.

Özel Yetenekli Olduğu Tespit Edilen İlkokul Öğrencilerine Hangi Kurum Tarafından Nasıl Bir Eğitim Verilecektir?
Özel yetenekli öğrencilere okulun ve bölgenin fırsatları göz önünde bulundurularak, akranlarından ayrıştırılmadan, bulundukları ortamlarda, türdeş yetenek grupları oluşturularak, destek eğitim odalarında, kaynaştırma eğitiminde, hafta içi ve hafta sonu uygulamaları şeklinde, BİLSEM’lerin destek ve tecrübelerinden yararlanılarak eğitim verilecektir.

Yazılan yazı, “https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyala … lavuzu.pdf” adresindeki dosyanın düzenlenmesi ile yazılmıştır.