1

Konu: Yağmur B-12 vitamini içeriyor.

https://listelist.com/wp-content/uploads/2017/01/11-b-12-600x398.jpg



Tatlı su ve deniz plankton yosunlarının yaklaşık yüzde 70’i herhangi başka bir metabolitten daha sıklıkla B-12 vitaminine ihtiyaç duyar; bu da B-12’nin fitoplankton topluluğu üzerindeki potansiyel etkisinin farkına varılmasına neden oldu.