Konu: Zeka ile ilgili güzel sözler

Zeka ile ilgili güzel sözler

Zeka, bilginin elde edilişi ve muhafaza
edilişidir.

A. North Whitehead

Gerçekten zeki olanlar, aynı zamanda alçakgönüllü insanlardır.

Andre Gide

Bir insanın zekası bilgisine göre değil, bilgi edinme yeteneğine göre ölçülür.

Bernard Shaw

Zekasız kuvvet, yıkabilir; ama yapamaz.

Cenap Şehabeddin

Öğrenilen şeylerin büyük bir kısmının unutulduğu doğrudur; ama zekanın onlar sayesinde yaptığı ilerleme kalıcıdır.

Ernest Renan

Zeki bir adam, ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır.

François de La Rochefaucauld

Herkes kalbinin iyiliğinden bahseder; ama kimse akıl ve zekasıyla övünmeye cesaret edemez.

François de La Rochefaucauld

İnsanın zekasını gizleyebilmesi, büyük bir zekayı gösterir.

François de La Rochefaucauld

Zeka; tembellik ve sebat yüzünden, hoşa veya kolayına giden şeylerle ilgilenir. Bu alışkanlık, daima bilgilerimize sınır çizer ve tek kimse yoktur ki zekasını gidebileceği yere kadar, götürmek zahmetine girmiş olsun.

François de La Rochefaucauld

Zekasını inkar edenin, büyük bir zekası var demektir.

G. E. Lessing

Yeryüzünde iki kuvvet var: Kılıç ve zeka, çok zaman kılıç, zeka ile mağlûp edilmiştir.

Genceli Nizami

Zeka, ancak kendisine zorunluluk yüklenildiği zaman, yeteneklerini kullanır.

Henry Poincare

Zeka, dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır.

Kaynak:

Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur.

Hyman Rickover

Parlak zeka, insanı bütün nimetlere kavuşturmaz.

Jean J. Rousseau

Dünyadaki nüfus sürekli artar; ama toplam zeka sabit kalır.

John Murphy

Bir gram zeka, bir kilo kültüre bedeldir.

Lois Bromfield

Düşüncenin gücü, zekanın gücüdür.

Lord Byron

Zeka, tıpkı bir tarla gibi ekilmeye ve bakılmaya muhtaçtır.

M. T. Cicero

Büyük zekalar, birlikte düşünür.

Malcolm X

Bir insanın zekası, vereceği cevaplardan değil, asıl soracağı sorulardan anlaşılır.

N. Levis

Zeka, kafanın içindeki altın madenidir.

Pitigrilli

Senden daha zeki insanları işe alırsan onlardan daha zeki olduğunu ispat etmiş olursun.

R. G. Grant

Zeki bir insan, halkın pek uğursuz ve mutlak olarak kötü sandığı her hadiseye, elverişli bir açıdan bakabilir.

Rene Descartes

Akıl ve zeka; ikincisi çok kullanışlı ve yararlı bir şeydir. Akıl sürekli yükselir, zekanın çıkarlarını çoğu zaman ihmal eder, küçümser, bunun için de hayal gücü ile beslenir.

Wolfgang Van Goethe

Zeki insan değil, zeka yönetir; akıllı insan değil, akıl yönetir.

Wolfgang Van Goethe

Sadece kendi beynimden değil, başkasının beyninden de yararlanıyorum.

Woodrew Wilson

Kaynak:
https://www.reitix.com/Makaleler/Zeka-i … er/ID=1298