Konu: Python Karar ifadeleri ( kaldı geçti)

Öncelikle "float ve input" ile kullanıcıdan sayı notlarını isteyeceğiz. Ancak bunu yaparken birer değişken belirlemeliyiz. Örneğin, birinci sınav notu için a, ikinici sınav notu için b ve üçüncü sınav notu için c diyebiliriz (istediğimiz simgeyi, harfi, sayıyı v.b şeyleri değişken olarak belirleyebiliriz).

Daha sonra ortalamayı bulmak için, ortalamayı bir değişken ile belirtmeliyiz.

En sonunda da "if" ile bir sınır belirleyerek kullanıcının kaldığını ve ya geçtiğini bulmak için daha önce hazırladığımız ortalama ile kontrol etmeliyiz.


a=float(input("1. sınav notunuzu giriniz:"))
b=float(input("2. sınav notunuzu giriniz:"))
c=float(input("3. sınav notunuzu giriniz:"))
print("Sınavlarınızdaki ortalamanız",(a+b+c)/3)
ort=(a+b+c)/3
if ort>50:
    print("Geçtiniz")
else:
    print("Kaldınız")