Konu: Python Veri Girişi Ve Hesaplamalar

a=float(input("1. sınav notunuzu giriniz:")
b=float(input("2. sınav notunuzu giriniz:")
c=float(input("3. sınav notunuzu giriniz:")
print("Sınavlarınızdaki ortalamanız",(a+b+c)/3)

İlk önce kullanıcıdan bir sayı isteyeceğiz. Sayımızı isterken 'input' kulandık, çünkü input kullanıcıların cevaplarını yazabilecekleri bir alan açar.'float' ise girilen sayılarla yapılan işlemlerin sonucunun virgüllü olarak gösterilmesini sağlar. Ama 'float 've 'input' u kullanırken bunları bir değişkene aktarmalıyız. Mesela ; birinci sınav notuna birinci olduğu için a ,ikinci sınav notuna b ,üçüncü sınav notuna ise c yazdık. Bu değişkenlere istediğiniz ismi koyabilirsiniz.

Kullanıcıdan sayılarımız aldık. Şimdi bu sayıların ortalalamalarını bulalım. Normal hayatta ortalma bulmak için sayıları toplayıp kaç sayı varsa o sayıya böleriz. Bunu python kodumuza ekleyelim.