1 (Düzenleyen: Muhammed-İpek, Düzenleme tarihi: 24-01-2021 12:26:22)

Konu: ÜÇGEN SORUSU (PHYTON)

Soru: Kullanıcıdan 3 tam sayı iste Bu girilen sayılar bir üçgen oluşturur mu oluşturmaz mı kontrol edilecek. (herhangi iki kenarın toplamı diğer kenardan büyük olmak zorunda)
Eğer üçgen oluşturabiliyorsa ne çeşit bir üçgen olduğunu yazacak. (Eşkenar, ikizkenar, dik üçgen ve çeşit kenar üçgen) (dik üçgen olabilmesi için her hangi iki kenarın kareleri toplamı diğer kenarın karesine eşit olmalı)
Sonuç olarak girilen sayılardan sonra
Üçgen oluşturur
Bu bir eşkenar üçgendir
veya
Üçgen oluşturur
Bu bir dik üçgendir,
veya
Üçgen oluşturur
Bu bir çeşitkenar üçgendir
veya
Üçgen oluşturmaz

Açıklamalı cevabı:

İlk önce kenarlar için üç sayı istenecek sonra "if"kullanarak her bir if'e birer üçgen durumu ve üçgen oluşturamayacak  durumu yazmalıyız sonra print kullanarak üçgenimizin çeşidini yazdırmalıyız.ve bu sayede üçgenimizin çeşidini anlarız

çözümü:


x=int(input("ilk kenarı girin    :"))
y=int(input("ikinci kenarı girin :"))
z=int(input("ucuncu kenarı girin :"))
durum=0
if (x+y<=z or x+z<=y or y+z<=x):
   durum=1
turu=""
if (x==y and y==z):
   turu="eşkenar"   
if ((x==y and y!=z) or (z==y and y!=x) or (x==z and z!=y)):
   turu="ikizkenar"
if (x!=y and y!=z and x!=z):
   turu="çeşitkenar"
if (((x*x+y*y)==z*z) or ((x*x+z*z)==y*y) or ((z*z+y*y)==x*x)):
   turu="dik"
if durum==0:
   print("üçgen oluşturur \n" + "bu bir "+ turu + " üçgendir.")
if durum==1:
   print("üçgen oluşturmaz")