Konu: İnsan Zekası

İnsan beyni binlerce yıldır hala tam olarak çözülememiştir. İnsanlar farklı düşünce ve görüşlere sahiptir. Aynı zamanda insanların istek ve iradesi vardır. Matematikte, Türkçe’ de kısaca yaptığımız her şeyde beynimizi kullanırız.

Cvp: İnsan Zekası

Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğünde zekânın tarifi şu şekilde yapılıyor; İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, feraset. Davis'e göre: Zeka, edinilen bilgilerden faydalanarak meseleleri halletme kabiliyetidir.  Bunun yanında zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği de vardır. Başka bir deyişle anlak, zihnin birçok yeteneğinin uyumlu çalışması sonucu ortaya çıkan bir yetenekler birleşimidir. En geniş anlamıyla, genel zihin gücü olarak da tanımlanabilir. Zihnin algılama, bellek, düşünme, uslamlama, öğrenme gibi birçok işlevini içerir. Sözcük çok geniş anlamda kullanılsa da psikologlar tarafından yaratıcılık, kişilik, bilgi ve akıl gibi değişik kategorilere ayrılmıştır.
Zekâ araştırmacılarının asıl alanı insanlardır, fakat hayvanların da öğrenme, anlama vb. yetenekleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Kaynakçalarım: Vikipedi, Bilgiustam