1

Konu: Bilim Nedir? Bilimin Dalları Nelerdir?

Bilim, yöntemle elde edilen ve gerçekliği kesin olan dizgesel bilgidir. Bilim dalları ikiye ayrılır. Bunlar sosyal bilimler ve fen bilimleridir.

SOSYAL BİLİM DALLARINDAN BAZILARI:
• Antropoloji: İnsan gelişimini inceleyen bilim dalıdır.
• Arkeoloji: Kazı bilimidir.
• Hukuk: Kuralların tümüne hukuk denir.
• Coğrafya: Yer bilimi olarak kabul edilir.
• Etnoloji: Kültürü inceleyen bilim dalıdır.
• Felsefe: Düşünce bilimidir.

FEN BİLİM DALLARI:
• Kimya: Atomların element ya da bileşiklerinin yapısını, özelliklerini açığa çıkaran enerjiyi inceleyen bilim dalıdır.
• Matematik: Türlerin biçimlerinin değişimlerini inceleyen bilim dalıdır.
• Biyoloji: Hayvan ve bitkileri inceleyen bilim dalıdır.
• Fizik: Maddeyi inceleyen bilim dalıdır.