Konu: Bilim ve Bilimin Dalları

Bilim:

Bilim, evrenin, evrendeki olguların ve olayların bir bölümünü ele alıp birtakım yöntem ve deney yolları kullanarak ve gerçeğe, gerçekliğe dayanarak birtakım yasalara ulaşan bilgi yolu, düzenli ve tutarlı bilgi, kesin bilgi.

Bilimin dalları:

Bilim dalları sosyal bilimler ve fen bilimleri olarak 2’ye ayrılır her iki alanda da farklı bilim disiplinleri yer alır. Sosyal bilim dalları arasında; arkeoloji, antropoloji, tarih, coğrafya, ekoloji, etnoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, hukuk, iktisat, felsefe, sosyoloji gibi bilim dalları bulunurken. Fen bilimleri arasında astronomi, biyoloji, fizik, kimya, matematik gibi bilim dalları mevcuttur.


Sosyal bilim dalları;

Antropoloji

Antropoloji insan bilimi olarak adlandırılan antropoloji insanın gelişimini ve değişimini inceleyen bir bilim dalıdır.

Arkeoloji

Kısaca kazı bilimi olarak geçen arkeoloji yazı olmayan dönemlerdeki kaynaklara ulaşabilmek için kullanılan bir bilim dalıdır. Tarih öncesi çağların aydınlatılmasında en önemli bilimdir.

Astronomi

Yörünge ve yörünge dışında gerçekleşen yıldız, gezegen, kuyruklu yıldız gibi galaksi unsurlarının gözlenebilmesi için ortaya çıkan bilim dalıdır.

Coğrafya

Yer bilimi olarak kabul edilen coğrafya bilimi yer içerisinde var olan birçok şeyi inceleyen bilim dalıdır.

Etnoloji

Kültür anlamına gelen etnoloji kültürü inceleyen bir bilim dalıdır.

Felsefe

Düşünce bilim olarak kabul edilen felsefenin tarihi en eski olan bilim dallarından biridir.

Hukuk

İnsanın uyması gereken kuralların tümüne hukuk adı verilir. Hukuk toplum içinde insanların davranışlarına yön veren bir özelliğe sahiptir.

İktisat

Diğer adıyla ekonomi iktisat üreticilerin ve tüketicilerin çıkarlarını maksimum seviyeye çıkarmak ile görevlidir ve bunu araştıran bir yapıya sahiptir.

Jeoloji

Yer bilimi olarak adlandırılan jeoloji yer kabuğu ve bunun üzerindeki hayvan ve bitkilerin yaratılışına bile görüştük olsunlar alacak bir bilim dalıdır.Fen Bilimleri;

Kimya

Kimya atomların element ya da bileşiklerin yapısını özelliklerini dönüşümleri açığa çıkaran enerji inceleyen bilimdir.

Matematik

Türlerin biçimlerinin, değişimlerini inceleyen bilim dalıdır.

Biyoloji

Hayvan ve bitkileri inceleyen bilim dalıdır.

Fizik

Maddeyi, maddenin hareket ve kuvvetini, değişimini inceleyen bilim dalıdır.


Okuduğunuz için teşekkürler. :)