Konu: Bilim Nedir? Bilimin dalları nelerdir?

Bilim gözleyebildiğimiz, içinde yaşadığımız dünya üzerine sadece gözleme ve deneylere ve mantığa dayanarak bilgi edinmektir.

Bilimin Dalları:
1-Antropoloji
2-Arkeoloji
3-Astronomi
4-Coğrafya
5-Etnoloji
6-Felsefe
7-Hukuk
8-İktisat
9-Jeoloji
10-Fizik
11-Kimya
12-Biyoloji