1 (Düzenleyen: akdoganutku, Düzenleme tarihi: 03-03-2017 17:49:07)

Konu: PHP'de Karşılaştırma İfadesi-1

PHP'de karşılaştırma ifadesi if veya elseif kodlarıyla sağlanır. Bu etkinliğin ilk bölümünde if konusundan bahsedeceğim. Bu if kodu bir şeyin kontrol edilmesinde örneğin bir şifrenin kontrolünde kullanılabilir. Bazı değerlerin karşılaştırılıp yargıya varmada örneğin bir üçgenin kenarlarını kontrol edip onun ne tür bir üçgen olduğunu söyleyebilir.

if içerisinde kullanılan kodlar şunlardır:
==:eşit
!=:eşit değil
<:küçüktür
>:büyüktür
and:ve(Aynı zamanda sağlaması gerektiğini belirtir.)
or:veya
():daha fazla eşitlik veya eşitsizlik girebilmenizi sağlar.
{}:if parantezi içinde yazılanların gerçekleşmesi durumunda ne yapılacağını belirtir.

Üçgen kenarlarının kontrolüne örnek vermek gerekirse:

<?php
$a = 6;
$b = 5;
$c = 6;
$fab = $a-$b ;
$fac = $a-$c ;
$fbc = $b-$c ;

if($fab<0) $fab = -$fab ;

if($fac<0) $fac = -$fac ;

if($fbc<0) $fbc = -$fbc ;

if(($a+$b>$c)and($c+$b>$a)and($a+$c>$b)or($fab<$c)and($fac<$b)and($fbc<$a))
{echo "Evet, bu bir üçgen." ;
}

echo "<br>" ;

if(($a==$b)and($c==$b)and($a==$c))
{echo "Bu bir eşkenar üçgen." ;
}

if(($a==$b)and($b!=$c)or($b==$c)and($a!=$c)or($c==$a)and($b!=$c))
{echo "Bu bir ikizkenar üçgen." ;
}

if(($a!=$b)and($c!=$b)and($a!=$c))
{echo "Bu bir çeşitkenar üçgen." ;
}

?>

Burada da gördüğünüz gibi öncelikle bir üçgenin sahip olması gereken özellikleri verilen değerler üzerinde denedik. Sonrasında ise bunun nasıl bir üçgen olduğunu anlamak amacıyla kenar değerlerini birbirleriyle karşılaştırdık. Bunun sonucunda ise üçgenin türünü yazdırdık.

Bu üçgen örneği dışında bir öğrencinin notuna göre puanı veya suyun derecesine göre hali if ile bulunabilir.
Örnekler:

<?php

$not=100;
$su=10;

if(0>=$su)
{echo "Su sıvısı $su derecesinde katı haldedir." ;
}

echo "<br>";

if(100<=$su)
{echo "Su sıvısı $su derecesinde gaz haldedir." ;
}

echo "<br>";

if(0<$su)
{
if($su<100){echo "Su sıvısı $su derecesinde sıvı haldedir." ;}
}


echo "<br>";


if(0<=$not)
{
if($not<=44){echo "$not puanıyla 1 aldın, geçemedin." ;}
}


echo "<br>";
if(45<=$not)
{
if($not<=55){echo "$not puanıyla 2 aldın, geçemedin." ;}
}

echo "<br>";

if(56<=$not)
{
if($not<=70){echo "$not puanıyla 3 aldın, geçtin." ;}
}
echo "<br>";

if(71<=$not)
{
if($not<=84){echo "$not puanıyla 4 aldın, geçtin." ;}
}


echo "<br>";


if(85<=$not)
{
if($not<=100){echo "$not puanıyla 5 aldın, geçtin." ;}
}


?>Önem verip okuduğunuz için teşekkürler.