1 (Düzenleyen: akdoganutku, Düzenleme tarihi: 03-03-2017 17:52:45)

Konu: PHP'de do-while

Bu kod while ()'nin içindeki şartların doğru olmasına bağlı olarak do{}'nin içindekileri tekrarlatır bu rand komutu ile iyi bir şekilde kullanılabilir.


<?php

do{
$a=rand(1,49) ;
$b=rand(1,49) ;
$c=rand(1,49) ;
$d=rand(1,49) ;
$e=rand(1,49) ;
$f=rand(1,49) ;
}while($a==$b or $a==$c or $a==$d or $a==$e or $a==$f or
$b==$c or $b==$d or $b==$e or $b==$f or
$c==$d or $c==$e or $c==$f or
$d==$e or $d==$f or
$e==$f or
$a>$b or $a>$c or $a>$d or $a>$e or $a>$f or
$b>$c or $b>$d or $b>$e or $b>$f or
$c>$d or $c>$e or $c>$f or
$d>$e or $d>$f or
$e>$f) ;
    
    echo "$a-$b-$c-$d-$e-$f" ;

?>


Burada değişkenlere 1-49 arasında(1 ve 49 dahil) rastgele bir rakam atanacaktır. Burada rakamlar rastgele olacağından bizim istediğimiz şekilde şekillenmeme olasılığı vardır. Bu sebeple biz onların eşit olması veya soldaki rakamın sağındaki herhangi bir rakamdan büyük olması halinde döngüyü tekrar başlattık bu sebeple sayılar istediğimiz şekilde şekillendi.

Zaman ayırıp okuduğunuz için teşkkürler.