1 (Düzenleyen: YunusEmre0037, Düzenleme tarihi: 04-03-2017 09:14:02)

Konu: PHP de Obeb ve Okek bulma

Öncelikle okek i yapacağım:
Bir değişken belirliyoruz:

 <?php
      $a=10;
      $b=25;

Daha sonra da bunları çarpıyoruz:

$carp=$a*$b;

İf kodu ile hangisinin büyük olduğunu buluyoruz:

if($a>$b)
{

    $buyuk=$a;
}
else
{

    $buyuk=$b;
}

Basit bir for kodu ile okek i bulup yazdırıyoruz:

for($i=carp;$i>=$buyuk;$i--)
{
    if($i%$a==0 and $i%$b==0)
    {
    $okek=$i;

    }
}

echo"$okek" ;

Okek i bulduk
Şimdi de obeb i bulalım:
Yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz ama büyüğü değil küçüğü buluyoruz ve yazdırıyoruz:

$a=15;
$b=25;


if($a<$b)
{

    $kucuk=$a;
}
else
{

    $kucuk=$b;
}
for($i=1;$i<=$kucuk;$i++)
{

    if($a%$i==0 and $b%$i==0)
    {
    
    $obeb=$i; 
    }
}

echo"$obeb" ;
?>