1 (Düzenleyen: BoranUstun, Düzenleme tarihi: 04-03-2017 09:47:17)

Konu: Matematik Koordinat Sitemi

Sayı doğrusu üzerinde her noktaya bir sayı karşılık gelir. Bu sayıya o noktanın koordinatı denir?

Koordinat Nedir:Bir noktanın yerini belirtmeye yarayan apsis, kot ve ordinatın ortak adı.
 
O noktasına başlangıç noktası veya orjin denir. Orjinin sağındaki noktalar birer artar, solundaki noktalar birer azalır

Bir düzlemde başlangıç noktalarında dik kesişen iki sayı doğrusundan yatay olan x x’ sayı doğrusuna x ekseni veya apsis ekseni, düşey olan y y’ sayı doğrusuna da y ekseni veya ordinat ekseni denir.

O noktası başlangıç noktası yani orjin olan dik koordinat eksenlerinin oluşturduğu sisteme dik koordinat sistemi ve sistemin bulunduğu düzleme dik koordinat düzlemi denir.

http://testleri.gen.tr/wp-content/uploads/2012/12/7-sinif-koordinat-sistemi-konu-anlatimi-2.png

Koordinat eksenleri koordinat düzlemini 4 bölgeye ayırır.

I. bölge – x pozitif, y pozitif
II. bölge – x negatif, y pozitif
III. bölge – x negatif, y negatif
IV. bölge – x pozitif, y negatif

http://testleri.gen.tr/wp-content/uploads/2012/12/7-sinif-koordinat-sistemi-konu-anlatimi-3.png

Dik koordinat sisteminde bir noktanın koordinatları A(x,y) şeklinde yazılır. Burada virgülden önceki sayı apsisi, virgülden sonraki sayı ordinatı gösterir.