Konu: ÖZEL YETENEKLİ BİREY VE ÖZEL YETENEKLİ BİREYİN ÖZELLİKLERİ

Özel yetenekli birey; yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen; yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi duyduğu alanlarda bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren bireydir.

Anne babalar erken dönemden başlayarak iyi bir gözlemle çocuklarının özel yetenekli olduğuna dair ipuçlarını yakalayabilirler.

Bu çocukları diğer çocuklardan ayırt eden temel özellikler şöyle sıralanabilir
(Yıldırım, 2012; Ersoy & Avcı, 2004):

• Uykuya daha az ihtiyaç duyma
• Hızlı dil gelişimi, geniş sözcük dağarcığı, akıcı konuşma
• Gelişim basamaklarını erken tamamlama (erken yürüme, erken konuşma)
• Kitaplara, sözlük, atlas, takvim ve bulmacalara çok erken yaşlarda aşırı ilgi duyma
• İyi gözlem yeteneği
• İlgi alanlarında uzun dikkat süresi
• Güçlü hafıza
• İletişimde genellikle akranları yerine yetişkinleri tercih etme
• Gelişmiş mizah yeteneği
• Hızlı ve kolay öğrenme
• Özgün fikirler üretme
• Tekdüze işlerden çabuk sıkılma