1 (Düzenleyen: Ufuk Aksoy, Düzenleme tarihi: 25-04-2017 14:33:15)

Konu: Üstün Zekalı Çocuklarda Aşırı Soru Sorma ve Merak Duygusu

Özel yetenekli çocukların çeşitli konular hakkında daha detaylı bilgi edinmek için çokça sorular sorduğu bilinmektedir.
• Merak duygusu motivasyonu artırır ve bireyi yeni şeyler öğrenmeye teşvik eder.
• Merak eden bir zihin kendini geliştirebilir.
• Merak eden çocuklar daha hızlı öğrenir.
• Merak duygusu özel yetenekli bireylerin yaratıcılıklarını destekleyen en önemli unsurlardan biridir.
• Yaratıcı bireyler sorunlara daha kestirme ve etkili çözümler bulabilir, çevresel koşullara daha iyi uyum sağlayabilir ve değişimlere açık olur.

Ortaya Çıkabilecek Sorunlar:

Özel yetenekli çocukların çok fazla soru sormaları kendileri için problemlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Örneğin aile çocuğun sorularına cevap vermeme ve geçiştirme ya da onları azarlama yoluna giderse özel yetenekli çocukların merak duyguları istemeden de olsa anne babalar tarafından köreltilebilir.

Ne Yapmalı?

* Özel yeteneklilerin merak duygularının ve yaratıcıklarının gelişmesi için onlara soru sorma imkânları tanıyın.
* Cevap veremediğiniz konularda çocukla birlikte araştırma yoluna gidin.
* Onlara farklı nesneler, araçlar tanıtın ve yorum yapabilecekleri durumlar oluşturun.
* Çocukların fikirleri ile alay etmek, düşüncelerine değer vermemek, duygularını kabul etmemek, onları eleştirmek, ayıplamak onların merak duygularını köreltir.
* Merak duygusunu köreltmeyi, zihninde yeni sorular oluşmasını sağlayın.