Konu: ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERDE YAŞANTISAL ZORLUKLAR

Genellikle toplumda özel yetenekli olmanın olumlu yönleri göz önünde bulundurulurken özel yeteneklilerin karşılaştığı güçlükler toplum tarafından göz ardı edilebilir. Onları başarıya taşıyacak, geliştirilebilecek özellikleri desteklenmediğinde ya da bu çocuklar anlaşılamadığında istenmeyen davranışlar ortaya çıkabilir.

Demirbağ (2016) bu durumları şöyle sıralamıştır:

• Yaşıtlarına göre çabuk öğrendikleri için sınıf ortamında sıkılabilirler, öğretmenleri tarafından sınıf düzenini bozdukları gerekçesiyle şikâyet edilebilirler.
• Özellikle ilkokul döneminde çok çaba sarf etmeden başarı elde edebilirler ancak bu onların ders çalışma alışkanlığı kazanmalarını engelleyeceğinden ilerleyen yıllarda başarı konusunda sıkıntı yaşayabilirler.
• Gelişmiş mizah anlayışları yaşıtları arasında sorun yaratabilir, yaşıtlarının anlayamayacağı esprileri nedeniyle grupta dışlanabilirler.
• Zengin kelime hazinesi nedeniyle kullandığı kelimelerin yaşıtlarınca anlaşılamaması yalnız kalmalarına sebep olabilir.
• Aşırı duyarlılıkları çeşitli kaygı ve korkular geliştirmelerine neden olabilir, kolayca incinebilirler.
• Mükemmeliyetçilik duygularıyla ortaya çıkan yüksek beklentiler nedeniyle çocuklar kimi zaman özgüvenlerini yitirebilirler, kendilerini yıpratabilirler.
• “Özel yetenekli” tanısı nedeni ile aile ve öğretmenlerinin üst düzeydeki beklentileri ve çocuğa hata yapma şansı tanınmaması çocukta psikolojik problemler (düşük özgüven, depresyon, içe kapanma vb.) yaratabilir.
• Sürekli sorgulama içerisinde oldukları için sınıfta öğretmenleriyle, evde aileyle çatışma yaşayabilir ve asi olarak değerlendirilebilirler.