Konu: Zekâ Testi Nedir ve Hangi Amaçla Kullanılır?

İlk zekâ testi AlfredBinet ve Dr. Simon tarafından 1905 yılında ilkokul çağındaki başarısız olabilecek çocukları saptamak için geliştirilmiştir. Günümüzde bireylerin zihinsel performanslarının değerlendirildiği birçok test kullanılmaktadır (Akarsu, 2001).

Zekâ testi; uygulanma biçimine göre grup zekâ testleri ve bireysel zekâ testleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Grup zekâ testleri birden çok kişiyle aynı anda, bireysel zekâ testleri ise tek kişiyle yüz yüze yapılan testlerdir. Zeka testleri, standardizasyonu yapılmış ölçme aracı materyalleri ile test uygulama eğitiminden geçmiş uzman kişiler tarafından yapılan ölçme araçlarıdır (Ataman, 2014).

Ülkemizde, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kabul gören zihinsel performans ölçümleri sadece rehberlik ve araştırma merkezleri (RAM) tarafından yapılmaktadır. RAM’larda yapılan zeka testlerinin amacı, özel eğitim ihtiyacı olan(alt-üst) bireylerin belirlenip eğitim tedbirlerinin alınmasıdır.