Konu: Destek Eğitim Odaları Nedir? Amaçları Nelerdir?

Özel yetenekli öğrencilerin destek eğitim odası hizmetlerinden faydalanabilmesi için BİLSEM seçim sürecinde veya rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından tanılanmış olması zorunludur. Bu kurumlar dışında tanılaması yapılan öğrenciler destek eğitim odası hizmetlerinden faydalanamaz.

Bulunduğu bölgeye yakın bilim ve sanat merkezi bulunmayan, tanılama sürecinde bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanamayan ancak RAM’da yapılan bireysel inceleme sonucunda eğitsel tanılama raporu olan öğrenciler destek eğitim odasından yararlanabilirler.

Özel yetenekli öğrenciler için açılan destek eğitim odaları, bireylere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalışabilecekleri bir ortam oluşturmaktadır. Destek eğitim odalarında; program farklılaştırma ve bireyselleştirmeye yönelik zenginleştirme uygulamaları yapılmaktadır.

http://www.besiktasbilimsanat.com/dosya/files/destek-egitim-odasi.jpg