Konu: Aileler Özel Yetenekli Çocuğun Eğitimini Nasıl Destekleyebilir?

Aileler özellikle çocukları özel yetenekli birey tanısını aldıktan sonra daha duyarlı olmalı ve çocuklarının eğitimini bu yönde desteklemelidirler. Bu tanıdan sonra çocuğu övünme kaynağı olarak kullanmamalı çocuğun potansiyelini geliştirerek onu nasıl daha iyiye götürebilecekleri konusunda çaba sarf etmelidirler. Bu çocukların özel yetenekleri ve potansiyelleri desteklenmediği sürece çocuğun bu yetenekleri körelebilir. Bu sebeple özel yetenekli çocuklar, ilgi ve yetenek alanları doğrultusunda yönlendirilip yüreklendirilmelidir.

Eğitimi ve gelişimi doğru desteklenemeyen özel yetenekli birey sadece akademik yönden değil davranış yönünden de sorunlar yaşayabilir. Örneğin ergenlik dönemindeki özel yetenekli bir birey etik olmamasına rağmen üst düzey teknoloji kullanımı becerisini, sanal dünyada siber suçlar işleyerek yanlış şekilde kullanabilir. Bu yüzden bu bireylerin gelişiminde, eğitiminde ve serbest zamanlarını değerlendirmesinde ailenin rolü önemlidir.

Özel yetenekli birey aile ve okul ortamında zaman zaman anlaşılma güçlüğü yaşadığı için sağlıklı iletişim becerisi geliştirme konusunda rehberliğe ve eğitime ihtiyaç duyabilir. Böyle bir durumda örgün eğitim kurumunda ya da BİLSEM rehberlik öğretmeniyle iletişime geçebilir.

Özel yetenekli bireyin yaşamında sadece bilişsel süreçlerini desteklemenin yanı sıra duygusal-ruhsal süreçlerini ve sosyal becerilerini destekleyen aktivitelere yer verilmeli, aile özel yetenekli bireyin duygusal zekâsını geliştirmeye özen göstermelidir. Ailelerin çocuklarının eğitim hayatlarını desteklemek amacıyla BİLSEM dışında iş birliği yapabileceği çeşitli kurum ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir:

Cvp: Aileler Özel Yetenekli Çocuğun Eğitimini Nasıl Destekleyebilir?

a. Üniversiteler ve Yaz Okulları

İleri düzey bilgilere ulaşmak ve bilimsel araştırmalar yapmak isteyen öğrenciler için üniversitelerde yapılan aktiviteler takip edilerek öğrencilerin bilim ve doğa kampları, yaz ve kış bilim okulları ve liderlik programlarına katılmaları sağlanabilir. Bu etkinliklerde, ilgi duydukları alanlarda detaylara inebileceklerive yaratıcılık kapasitelerini artırabilecekleri zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarından faydalanabilirler. Bu konuda farklı üniversiteler “çocuk üniversitesi” uygulaması yapmaktadır.

Cvp: Aileler Özel Yetenekli Çocuğun Eğitimini Nasıl Destekleyebilir?

b. Bilim Merkezleri

Bilim merkezleri, özel sektör ya da kamu tarafından finanse edilen, kar amacı gütmeden kamu yararını gözeten, her yaştan farklı bilgi birikimi olan kişileri bilimle tanıştıran, bilim ve teknolojinin önemini vurgulayan ve ulaşılır hale getirmeyi amaçlayan, yaparak-yaşayarak öğrenmeyi destekleyen etkinlikler sunarak keşfetmeyi destekleyen merkezlerdir.

Cvp: Aileler Özel Yetenekli Çocuğun Eğitimini Nasıl Destekleyebilir?

c. Aile Destek Eğitimleri

Özel yetenekliler eğitiminin en önemli taraflarından biri ailedir ve aileye büyük sorumluluk ve görevler düşmektedir. Bu sebeple özel yeteneklilerin eğitiminde ailelerin de eğitimi önem arz etmektedir. Ailelerin eğitimi konusunda BİLSEM’lerde, üniversitelerde, halk eğitim merkezlerinde, uzman sivil toplum kuruluşlarında, çocuk derneklerinde, yerel yönetimlerde yapılan eğitimlere ve medya tarafından yapılan bilgilendirmelere duyarlı olunmalıdır.

Cvp: Aileler Özel Yetenekli Çocuğun Eğitimini Nasıl Destekleyebilir?

d. Dernek ve Vakıf Çalışmaları

Özel yeteneklilerin desteklenmesi için anne-babalarının vakıf ve dernek çatısı altında ya da bağımsız olarak bir araya gelerek sorunlar, öneriler ve farklı fikirler hakkında bilgi alışverişi ihtiyaçları vardır. Bu amaçla kurdukları vakıf ve derneklerin işlevsel olarak, kar amacı gütmeden, etkin olarak çalışması ve özel yeteneklileri desteklemesi gerekli ve önemlidir.