Konu: Özel Yetenek ve Mesleki Yönlendirme

Özel yetenekli bireyler birçok alanda ilgileri ve yetenekleri olduğundan gelişim dönemleri boyunca meslek seçimi konusunda arayış içerisindedirler. Bu arayışları meraklarının da etkisiyle sürekli değişebilir. Özel yetenekli bireylerin meslek seçimi birden fazla da olabilir. Bu durumda meslek grupları birbiriyle ilişkili alanlar olduğu gibi birbirinden tamamen farklı gruplarda olabilir.

Özel yetenekli bireylerin çok yönlü olmaları ve kapasitelerinin yüksek olması çalıştıkları meslek gruplarında başarılı olmalarını sağlamaktadır.

Chen ve Wong:’a göre ise özel yetenekli çocukların, farklı alanlarda oldukça üst düzey yetenekleri olduğu için bu çocukların çevrelerinin
beklentileri ve ailelerin mükemmeliyetçi baskılarıyla kendi gereksinimleri arasında sıkışıp kalmalarına sıkça rastlanır.