Konu: Özel Yeteneklileri Fark Edelim

Üstün zeka ve özel yetenekli çocuğun gelişiminde ve eğitiminde özel eğitim önemli bir yer tutmaktadır.Üstün zeka ve özel yetenekli çocukların gelişimi, ileride topluma daha yararlı olabilmesi ve var olan kapasitesini tam anlamıyla ortaya çıkarabilmek için özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Çocuklara etkinlik hazırlarken çocukların bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Ailelerin, bu modülde çocuklarının üstün zeka ve özel yeteneklerinin özelliklerini öğrenerek, çocukların bu alandaki gelişimlerine etkili olarak yardım edebilirler.Günlük yaşamda zeka, genelde tek bir yetenek veya becerinin sivrilmesi biçiminde anlaşılır. Bu hatalı bir düşüncedir. Çünkü zeka  algılama, mantık,hafıza, öğrenme, düşünme gibi pek çok yetenek ve becerinin birlikte kullanımı ile kendini gösterir. Üstün zekalı çocuğun gelişiminde kavram geliştirici oyuncakların büyük önemi vardır. Çocuğun eğitimiyle ilgilenenler tarafından, Üstün zeka ve özel yetenekli çocukların tanınması, onların sağlıklı bir gelişim göstererek başarıya ulaşmaları ve nitelikli olarak daha üst düzeylere çıkabilmeleri için çok önemlidir.. Çocuğa sunacağımız bilinçli seçilmiş uyarıcılar, araç gereçler, bilinçli düzenlenmiş eğitim ortamları ve etkinliklerle üstün zeka ve özel yetenekli çocukları sağlıklı şekilde destekler ve gelişim kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlar.  Üstün zeka ve özel yetenekli çocuğa yönelik bu ve buna benzer çalışmalar bilim ve teknolojideki gelişmelerin paralelinde yenilenmekte ve geliştirilmektedir