Konu: ZEKA DOĞUŞTAN MI VARDIR YOKSA BÜYÜYÜNCE Mİ KAZANILIR?

Eski anlayışa göre zekâ, doğumla birlikte belirlenmiş olan, sabit ve değiştirilemeyecek bir kavramken günümüzde birçok alt yetenekten meydana geliyor. Bu yetenekler doğuştan getirildiği gibi sonradan da kazanılır ya da geliştirilir. Yani zeka küçüklükten vardır ve büyürken geliştirilir.