1

Konu: Zeka ve Yapay Zeka Karşılaştırması

Türk Dil Kurumu zekayı "İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı." olarak tanımlamaktadır.  Nöropsikolog Howard Gardner 'ın çoklu zeka kuramına göre 7 ayrı zeka saptanmıştır:
Dilsel zeka
Mantıksal- Matematiksel Zeka
Görsel- Mekansal Zeka
Bedensel- Kinestetik Zeka
Müzikal Zeka
Kişilerarası Zeka
Benlik Zekası
Bu kavrama göre zeka sadece bilişsel değil aynı zamanda güdüsel ve duygusal faktörlerden kaynaklanır.

Yapay zeka, insan tarafından yapıldığından zeka olarak adlandırılan davranışların makine tarafından da yapılmasıdır; ya da yapay zeka, insan aklının nasıl çalıştığını gösteren kuramdır.
Yapay Zeka kavramı hayatımıza ilk olarak mantık ve matematikçi olan İngiliz Alan Turing ile girmiştir. Turing, "makineler düşünemez" fikrini savunan herkesi karşısına almıştır. Apple Siri bir yapay zeka örneğidir. Nobel ödüllü İngiliz fizikçi Stephen Hawking Independent gazetesinde yapay zeka teşhis tedavi ve insanlık için çok yararlı alanlarda kullanıldığında hayatımızı kolaylaştıracak ancak amacından ve kontrolden çıktığında insanoğlunun sonu olabilecek düzeye gelebileceğini söylemiştir.

Yapay zeka ile doğal zekayı karşılaştıracak olursak yapay zeka doğal zekaya göre daha fazla kalıcı, tutarlı, kolaylıkla kopyalanabilir ve geniş kitlelere yayılabilir, dökümante edilebilir. Bunlara karşın doğal zeka yaratıcı ve doğurgandır, insanlara duyuları yoluyla öğrendiği deneyimleri kullanma ve bunlardan faydalanma yeteneği sağlar. Doğal zeka avantajlarının en önemlisi insanın muhakeme gücünün, problemleri çözmek için geniş tecrübeleri, karşılaşılan konuya göre hemen kullanma yeteneğidir.

Kaynaklar:

www.sozluk.gov.tr
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/oz … enilmez-ol
uyor-40723068
https://www.e-psikiyatri.com/zekanin-tanimi-ve-gelisimi
https://sozluk.gov.tr/