Konu: ZEKA NEDİR, ZEKA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Zekâ nedir?

Neyi, neden, nasıl, ne şekilde yapacağımıza karar vermemizi sağlayan zekâ en basit tanımla, olayları kayıt etme ve gerektiğinde değerlendirme sürecinde zihnin öğrenebilme yeteneğidir. Zekâ, aslında bizi biz yapan, yaşamın içinde kendi başımıza var olmamıza yardım eden içsel gücümüzdür. Bizler, zekâmız kadar ve zekâmız sayesinde öğrenir, uygular, uyarlar, uyum sağlar, uygun yöntemler bulur, problem çözeriz. Bilinen 8 farklı zekâ türü vardır ve bunların her biri çeşitli yöntemlerle geliştirilebilir; geliştirmez, hiç kullanılmaz ise körelir. Bunların yanında bir de dokuzuncu zekâ olduğu düşünülen “felsefi zekâ” vardır. Ancak henüz bu konuda yeterli veri bulunmuyor.

Zekâ geliştirilebilir mi?

Zekâ, kesinlikle canlıdır, yani bizle beraber doğar biz geliştirirsek gelişir, bizler kullanmazsak azala azala biter. Yani her insanın doğuştan getirdiği zekâyı geliştirebilme, aslında çok daha zeki bir kişi olabilme şansı bulunmaktadır. Özellikle de küçük yaşlardayken, bebeklikte, çocuklukta zekânın geliştirilebilmesi çok daha mümkün, çok daha kolaydır. Yaş ilerledikçe her ne kadar bu biraz zorlaşıyorsa da, biz yaşadıkça zekâmız da gelişebilir, yaşayabilir.

Zekâ çeşitleri nelerdir?

Sözel, dilsel zekâ
Görsel zekâ
Sayısal zekâ
Sosyal zekâ
Bedensel zekâ
Ritmik zekâ
Doğacı zekâ
İçsel zekâ

Cvp: ZEKA NEDİR, ZEKA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Zeka Nedir ?
     • Öğrenme, öğrenileni kullanma ve öğrenilenlerden
    yeni çözüm yolları üretebilme kapasitemizdir.
    Düşünüp akıl yürütebilme; sorgulayıp sonuç
      çıkarabilme becerisi de diyebiliriz.

      • Mesela, “öğrenme” dediğimizde, zekânın öğrenme
     becerisiyle de ilgili olduğunu söylemiş oluyoruz.
      Öyleyse, müzik konusunda çok iyi bir kulağa sahip
      ve hızlı öğrenme becerisi olan birinin matematik
       işlemlerini öğrenmekte zorluk çekmesini nasıl ifade
       edebiliriz? Bu durumda, örneği verilen kişi için
           “zeki” veya “zeki değil” diyebilir miyiz?
   
         • 1980’'li yıllara kadar zeka, IQ adı altında dilsel ve
       matematiksel beceriler olarak tanımlanmış ve ölçülmüştür.
       Bu tanıma göre zekâ tek parçalı, tek unsurludur. Bu temel
       varsayımın yanı sıra insanların sabit bir zekâ ile doğduğu .
       ve zekânın yaşam boyu çok az değişim geçirdiği inancı
       geçerli olmuştur. Ancak son yıllarda şiddetli eleştirilere
       hedef olanbu görüşler köklü bir değişim geçirmiştir.
     
      • Harvard Üniversitesi profesörlerinden Nöro-psikolog
          Howard Gardner beynin fizyolojik yapısı ile ilgili yaptığı
       çalışmalar sonucunda 1983’te yazdığı "Aklın Çerçeveleri" adlı
         kitabında bugüne kadar kültürümüzün zekâyı çok kısıtlı
          tanımladığı; oysa insanların birden fazla zeka türüne
                    sahip olduğu görüşünü ortaya atmıştır.

            "Her insanda farklı zeka türlerinin tümü vardır ve bazıları
                          diğerlerinden biraz daha gelişmiştir. "