Konu: Python Suyun Halleri

sicaklik=int(input("Suyun sıcaklığını giriniz"))

if sicaklik<0:
    print("Su katı halde")

if sicaklik>100:
    print("Su gaz halde")

if sicaklik<101 and sicaklik>-1:
    print("Su sıvı halde")


- İlk önce kullanıcıdan sıcaklık değerini istiyoruz. Bu istediğimiz değer "sicaklik" değişkenine atanıyor.

- Eğer "sicaklik" 0'dan küçükse ekrana "Su katı halde" yazdırıyor.

- Ardından 2 koşula geçiyor. "sicaklik" 100'den büyükse ekrana "Su gaz halde" yazdırıyor.

- Son olarak da "sicaklik" 101'den küçük ve -1'den büyük ise ekrana "Su sıvı halde" yazdırıyor.