Konu: Kenar Uzunluklarına Bakarak Üçgenin Türünü Algılama Kodu-Python

Merhabalar! Bu iletimde size Python programlama dilinde kenarlara bakarak üçgenin türünü bilgisayara algılatabileceğimiz kodu anlatacağım.

*Bu kodu yazmaya başlarken öncelikle kullanıcıdan oluşturacağımız üçgenin kenar uzunluklarını istememiz gerekecek. Bunun için:

a=int(input("1. tam sayınızı giriniz:"))
b=int(input("2. tam sayınızı giriniz:"))
c=int(input("3. tam sayınızı giriniz:"))

kodunu kullanarak "a","b" ve "c" değişkenleri oluşturarak "input" ve "int" fonksiyonlarını kullanabiliriz.

*Sonra, kullanıcıdan aldığımız kenar uzunluklarına bakarak bu kenarları birleştirerek bir üçgen oluşturup oluşturamayacağımızı kontrol etmek amacıyla:

if a+b<=c or a+c<=b or b+c<=a:
    print ("Bu sayılarla bir üçgen oluşturulamaz.")

kodunu kullanabiliriz. Çünkü eğer kullanıcıdan istediğimiz 3 kenar uzunluğundan herhangi 2 tanesinin toplamı diğer kenardan küçük veya diğer kenara eşitse bu kenarları kullanarak bir üçgen oluşturamayacağımızı anlayabiliriz.

*Ardından, kullanıcıdan aldığımız kenar uzunluklarını birleştirerek bir eşkenar üçgen oluşturabilip oluşturamayacağımızı görmek adına:

else:
    if a==b==c:
        print ("Bu sayılar ile bir eşkenar üçgen oluşturulabilir.")

komutunu kullanabiliriz. Çünkü eşkenar üçgenlerin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir.

*Bu kenarlar ile bir dik üçgen oluşturup oluşturamayacağımızı görmek için:

    if a**2+b**2==c**2 or a**2+c**2==b**2 or c**2+b**2==a**2:
        print ("Bu sayılar ile bir dik üçgen oluşturulabilir.")
   
kodunu kullanabiliriz. Çünkü eğer herhangi 2 kenarın kendisiyle çarpımının toplamı sonucu diğer kenarın kendisiyle çarpımı sonucuna eşitse, bu kenarlar birleştirilerek bir dik üçgen oluşturulabilir demektir.

*Bu kenarlar ile bir ikizkenar üçgen oluşturup oluşturamayacağımızı anlamak için:

   if (a==b and a!=c) or (a==c and a!=b) or (b==c and b!=a):
        print ("Bu sayılar ile bir ikizkenar üçgen oluşturulabilir.")

kodunu kullanabiliriz. Çünkü eğer kullanıcıdan istediğimiz 3 kenardan 2 tanesi eşitse ancak diğer kenar bu 2 kenara eşit değilse, bu kenarları birleştirerek bir ikizkenar üçgen oluşturulabilir demektir.

*Son olarak da, bu kenarlar ile bir çeşitkenar üçgen oluşturup oluşturamayacağımızı görmek adına ise:

  if a!=b!=c:
        print ("Bu sayılar ile bir çeşitkenar üçgen oluşturulabilir.")

kodunu kullanabiliriz. Çünkü çeşitkenar üçgen, tüm kenarların farklı olduğu üçgen türüdür.

*Kod yazma kısmımızı bitirdik. Şimdi de ekran çıktımızı kontrol edelim. Örneğin, ilk kenarı 3, ikinci kenarı 4, ve üçünü kenarı da 5 girdiğimde ekranda:

Bu sayılar ile bir dik üçgen oluşturulabilir.
Bu sayılar ile bir çeşitkenar üçgen oluşturulabilir.

çıktısı ortaya çıktı.

Bu yazımı okuduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.:))

                                                                                                                                                              Sevgilerle...
                                                                                                                                                              Duru Özözer